25 Aug 2016 Chữ Ký Số 518 times
Bảng Giá Chữ Ký Số VNPT-CA Rate this item
  • 0.00 / 5 5
( 0 votes )

banner1-copy

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT

Hiện nay chúng tôi đang có chương trình chiết khấu đặc biệt của VNPT tại chữ ký số trực tuyến như sau :

+ Chiết khấu 400.000 +12 tháng khuyến mãi +miễn phí token (450,000) khi mua chữ ký số gói 3 năm.

+ Chiết khấu 400.000 + 9 tháng khuyến mãi + miễn phí token (450,000) khi mua chữ ký số gói 2 năm.

+ Chiết khấu 200.000 + 6 tháng khuyến mãi +miễn phí token (450,000) khi mua chữ ký số gói 1 năm.

 1. Gói cước đăng ký mới và gia hạn chữ ký số VNPT cho tổ chức và doanh nghiệp.

GÓI DỊCH VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM
 Phí dịch vụ 999,000 1,798,000 1,998,000 2,250,000
 USB TOKEN  TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ  TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ  TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng 6 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 9 tháng sử dụng dịch vụ Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  18 Tháng  33 Tháng  48 Tháng 60 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  1,098,800  1,977,800 2,197,800 2,475,000
 Chiết khấu  100,800  200,800  350,800 550,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  998,000  1,777,000
1,847,0000 1,925,000

 Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0987197330

 

 2. Gói chuyển đổi nhà cung cấp cho tổ chức và doanh nghiệp.

GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Phí Dịch Vụ (Đã Bao Gồm VAT) 1.098.900 1.977.800 2.197.800
CA Token Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Khuyến Mãi 06 Tháng 09 Tháng 12 Tháng
Thời Gian 18 tháng 33 Tháng 48 Tháng
Chiết Khấu 200.000 400.000 400.000
Giá Đã Trừ KM
(Đã VAT)
898.000 1.577.800 1.797.800

Mọi chi tiết xin liên hệ hotline : 0987197330

 

3. Gói cước chữ ký số vnpt dành cho khác hàng trường học, cơ quan hành chính……

GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Phí Dịch Vụ(đã gồm vat) 1.098.900 1.977.800 2.197.800
CA Token Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Khuyến Mãi 06 Tháng 09 Tháng 12 Tháng
Thời Gian 18 tháng 33 Tháng 48 Tháng
Chiết Khấu 200.000 400.000 400.000
Giá Đã Trừ KM (Đã VAT) 898.000 1.577.800 1.797.800

Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0987197330

Bảng Giá Chữ Ký Số VNPT-CA Rate this item
  • 0.00 / 5 5
( 0 votes )