Bảng Giá Chữ Ký Số VNPT-CA

25 Aug 2016 Chữ Ký Số 518 times
Rate this item
(0 votes)

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT Hiện nay chúng tôi đang có chương trình chiết khấu đặc biệt của VNPT tại chữ ký số trực tuyến như sau : + Chiết khấu 400.000 +12 tháng khuyến mãi +miễn phí token (450,000) khi ...

Thủ Tục Đăng Ký Sử Dụng Chữ Ký Số

25 Aug 2016 Chữ Ký Số 429 times
Rate this item
(0 votes)

– Khách hàng cần cung cấp bản sao Biên bản bàn giao chứng thư số VNPT-CA hoặc giấy cấp chứng thư số hoặc email ký xác nhận bằng chứng thư số hoặc số hợp đồng đã ký để được hưởng ...

Chữ ký số

19 Jun 2016 Chữ Ký Số 775 times
Rate this item
(0 votes)

  VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đầu tiên được cấp phép cung cấp tại Việt Nam do Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn ...

Results 1-3