25 Aug 2016 Chữ Ký Số 429 times
Thủ Tục Đăng Ký Sử Dụng Chữ Ký Số Rate this item
  • 0.00 / 5 5
( 0 votes )

Chữ Ký Số VNPT CA

– Khách hàng cần cung cấp bản sao Biên bản bàn giao chứng thư số VNPT-CA hoặc giấy cấp chứng thư số hoặc email ký xác nhận bằng chứng thư số hoặc số hợp đồng đã ký để được hưởng ưu đãi trên.

– Khách hàng chuyển đổi từ nhà cung cấp khác sang sử dụng VNPT-CA được tặng thêm + Thời gian còn lại của chứng thư số cũ (CA#), cụ thể như sau:

+ Thời gian còn lại dưới 15 ngày: không tính

+ Thời gian còn lại từ 15 ngày trở lên: tính tròn 01 tháng

+ Thời gian còn lại từ 01 tháng đến 03 tháng: tặng thêm 03 tháng

+ Thời gian còn lại từ 04 tháng đến 06 tháng: tặng thêm 06 tháng

+ Thời gian còn lại từ 07 tháng đến 09 tháng: tặng thêm 09 tháng

+ Thời gian còn lại từ 10 tháng trở lên: tặng thêm 12 tháng.

– Đối với khách hàng chuyển đổi nhà cung cấp: khách hàng phải cung cấp được các bằng chứng đang sử dụng dịch vụ CA của nhà cung cấp khác như hóa đơn, hợp đồng, … thì mới được hưởng chính sách như quy định.

Thủ Tục Đăng Ký Chữ Ký Số (Kê Khai Thuế Qua Mạng) VNPT – CA:

BƯỚC

HƯỚNG DẪN

CHUẨN BỊ HỒ SƠ

Hồ sơ đăng ký VNPT-CA  bao gồm:

– Bản sao có công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Bản sao có công chứng giấy phép hoạt động (có bản gốc để đối chiếu);

– Bản sao có công chứng giấy chứng nhận mã số thuế của doanh nghiệp;

– Bản sao có công chứng giấy chứng minh nhân dân của người đại diện pháp lý của doanh nghiệp;

– Biấy ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân trực tiếp đăng ký;

– Bản sao công chứng chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cá nhân trực tiếp đăng ký.

NỘP HỒ SƠ

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp cho nhân viên bán hàng VNPT.

CẤP PHÁT CHỨNG THƯ SỐ

– Doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số VNPT và tiến hành nộp phí sử dụng dịch vụ.

– Doanh nghiệp được VNPT cấp ngay chứng thư số, bàn giao thiết bị USB token chứa chứng thư số đồng thời được hướng dẫn sử dụng thiết bị USB token và hướng dẫn khai thuế điện tử.

Thủ Tục Đăng Ký Sử Dụng Chữ Ký Số Rate this item
  • 0.00 / 5 5
( 0 votes )